Biểu mẫu ứng lương

  1. Ứng lương
    * Nhân viên có nhu cầu ứng lương vui lòng nộp đơn trước ngày 19 hàng tháng.
    * Sau khi điền form ứng lương thì báo quản lý xác nhận trước ngày 19 hàng tháng.
    * Công ty sẽ ứng lương cho Nhân viên vào đúng ngày 20 hàng tháng.
  2. Xác nhận ứng lương

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x