Về DREAM TALENT

Mang đến cho bạn những giá trị tốt đẹp thông qua trải nghiệm làm việc chuyên nghiệp

Chúng tôi

công ty tư vấn các dịch vụ tài chính – bảo hiểm cho người Việt Nam tại Mỹ

Our team

Thành viên DREAM TALENT

Các thành viên trong ban lãnh đạo của Dream Talent

KẾT NỐI VÀ PHÁT TRIỂN

Con người là yếu tố cốt lõi của Dream Talent. Chúng tôi cam kết vì sự phát triển và hạnh phúc của nhân viên, giúp bạn phát huy hết tiềm năng của bản thân

ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

TẦM NHÌN

Tạo thêm nhiều sân chơi trí tuệ bằng việc trở thành một doanh nghiệp đa ngành với thế mạnh bán hàng và Marketing