TẦM NHÌN

"Tạo thêm nhiều sân chơi trí tuệ bằng việc trở thành một Doanh Nghiệp đa ngành với thế mạnh Bán Hàng và Marketing"

SỨ MỆNH

"Dream Talent được xây dựng với mong muốn kiến tạo một môi trường học tập, phát triển toàn diện cho giới trẻ Việt Nam thông qua việc trao giá trị cho khách hàng và phong cách làm việc chuyên nghiệp."

GIÁ TRỊ CỐT LÕI